Partneri

EBIT d.o.o.

 

  Naši partneri:


 

 

Omikron Systemhaus

Omikron Systemhaus GmbH & Co. je osnovan 1983. godine. Od tada, Omikron je afirmisan kao vodeći i najiskusniji snabdevač tržišta rešenjima za Elektronsko Bankarstvo i operativan je širom sveta.

Omikron razvija standarni softver za banke i njihove klijente. Internacionalno utvrđen sistem Elektronskog Bankarstva MultiCash, nudi rešenja finansijskih aktivnosti za srednje i velike firme. Na strani banke, Omikronova Komunikaciona Platforma pokriva čitav spektar nacionalnih i internacionalnih servisa za sve segmente klijenata. Oba proizvoda podržavaju sve nadaleko rasprostranjene Evrposke standarde za Korisnik-Banka komunikaciju i uvrštena je većina Evropskih formata za plaćanje.

Formiranjem ovog uspešnog proizvodnog programa, Omikron svojim korisnicima nudi bankarsko nezavisna rešenja za automatizovana plaćanja, upravljanje tokovima novca (keš menadzment) i optimizaciju toka. Omikron može ponuditi klijentima posebno sačinjeno rešenje prema njihovim specifičnim potrebama i zahtevima, u rangu od klasičnog Elektronskog Bankarstva preko on-line bankarstva do ASP aplikacija.

Omikronovi proizvodi se razvijaju i konstantno održavaju u tesnoj saradnji sa međubankarskim i korporativnim radnim grupama, asocijacijama i dostupni su u 26 zemalja (operativni u 26 različitih platnih sistema), kao i na 15 različitih jezičkih interfejsa. Kombinovani sa integracijom rasprostranjenih Evropskih standarda za Korisnik-Banka komunikaciju, ovakva multijezičnost naglašava internacionalnu prirodu rešenja, koje koriste banke svih veličina, uključujući vodeće internacionalne bankarske predstavnike. Dugotrajan uspeh i snažno prisustvo na tržištu ovog softvera preko 400 banaka sa licencom i oko 200.000 korporativnih instalacija osigurava da Omikronovi korisnici prave sigurnu investiciju. Saradnja sa internacionalnim ograncima i partnerima osigurava da su Omikronovi proizvodi optimalno adaptirani lokalnim potrebama i servisi su dostupni duž Evrope i dalje.

www.omikron.de

 
 

Home

Proizvodi

Usluge

Partneri

Linkovi

Kontakt